Sözleşme Koşulları

Taraflar
Bir tarafta www.fixplan.com.tr alan adlı internet sitesinin sahibi ve işleteni “Mahall Ankara, D2 Blok No:14 Çankaya, Ankara” adresinde mukim “NKS Bilişim Teknolojileri Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti.” ; diğer tarafta www.fixplan.com.tr internet sitesini kullanan, bu siteye Müşteri olan ve-veya hizmetlerinden faydalanan internet kullanıcısı kişi arasında işbu “Sözleşme Koşulları” akdedilmiştir.

Tanımlar
Fixplan: www.fixplan.com.tr internet sitesinin sahibi ve işleteni NKS Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Tic. Ltd. Şti, Fixplan.com.tr’yi ifade eder.

MÜŞTERİ: www.fixplan.com.tr internet sitesi üzerinden sipariş vererek bu sözleşmeyi online olarak imzalamış internet kullanıcısını ifade eder.

HİZMET: www.fixplan.com.tr internet sitesi üzerinden Fixplan tarafından verilen hizmetleri ifade eder.

Konu
İşbu sözleşmenin konusu, “Müşteri”nin www.fixplan.com.tr internet sitesine Müşteriliğine ve sitede “Fixplan” tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Müşterilik Başlangıcı
Müşteriliğin başlayabilmesi için; “Müşteri”nin www.fixplan.com.tr internet sitesi üzerinden sipariş formunu doldurmak sureti ile kaydolması, formda talep edilen bilgileri sisteme girmesi, bu kayıt işleminin Fixplan tarafından onaylanması gerekmektedir.

“Müşteri” “Fixplan” tarafından Müşterilik başvurusunun eksik veya yanlış bilgi girişi veya sair herhangi bir neden ile red edilebileceğini peşinen kabul eder.

Müşterinin Hak ve Yükümlülükleri
1 “Müşteri”; www.fixplan.com.tr internet sitesini kullanır iken veya siteden verilen hizmetlerden faydalanır iken; işbu sözleşmede belirtilen hükümlere, www.fixplan.com.tr internet sitesinde yer alan ve bundan sonra yer alacak duyurulara, tüm mevzuat ve sair yasal düzenlemelere uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

2 “Müşteri”; www.fixplan.com.tr internet sitesini kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı veya sair biçimlerde 3. kişileri rahatsız ve taciz edici şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3 “Müşteri”; www.fixplan.com.tr internet sitesini kullanırken veya hizmetlerinden faydalanır iken internet güvenliği kurallarına uygun hareket edeceğini, www.fixplan.com.tr internet sitesine doğrudan veya dolaylı olarak virüs göndermeyeceğini; benzer biçimlerde sistemin veya diğer Müşterilerinin internet güvenliklerini tehlikeye düşürebilecek fiillerden kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

4 “Müşteri”; www.fixplan.com.tr internet sitesinin diğer Müşterilerinin bilgilerine ulaşmamayı ve bu konuda herhangi bir girişimde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

5 “Müşteri”; işbu sözleşmede yer alan gizlilik hükümlerine sonuna kadar riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.

6 “Müşteri”; www.fixplan.com.tr internet sitesine giriş için kullanacağı kullanıcı adı ve parola-şifre bilgilerini gizli tutacağını, 3. şahıslar ile paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bilgilerin tüm sorumluluğu münhasıran “Müşteri”ye ait olup; bu konuda “Fixplan”a sorumluluk yüklenemez.

7 “Müşteri” www.fixplan.com.tr internet sitesine girişte kullanacağı cihazlar(bilgisayar, akıllı telefon, tablet, laptop vs.) ile sisteme giriş araçlarının güvenliğinden bizatihi münhasıran sorumlu olup; bu konularda “Fixplan”a sorumluluk yüklenemez.

8 “Müşteri”; www.fixplan.com.tr internet sitesine Müşteri kaydı yapar iken verdiği ve güncellediği bilgiler ile ve hizmet alırken verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder.

9 “Müşteri” tarafından sisteme girilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlülüğü olmadığı gibi; söz konusu bilgi ve içeriklerin gerçek dışı veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumluluğu bulunmamaktadır.

10 “Müşteri”; “Fixplan”ın yazılı onayı olmadan, işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

11 “Müşteri” nin www.fixplan.com.tr internet sitesi üzerinden yapabileceği hukuka aykırı ve/veya 3. kişilere zarar verici işlemlerinin tamamının sorumluluğu münhasıran Müşteriye ait olup; bu durumlarda “Fixplan”a sorumluluk yüklenemez.

12 “Müşteri”; www.fixplan.com.tr internet sitesinin tüm fikri mülkiyet haklarının “Fixplan”a ait olduğunu bilmekte olup; bu fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek biçimde siteden resim, yazı ve sair fikri mülkiyeti içeriği kopyalamayacağını, 3. kişiler ile paylaşmayacağını; sair biçimlerde fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. “Müşteri”; “Kullanıcı ismi” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari ünvan gibi yasal haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda 3. şahıslardan gelebilecek tüm sorumluluk münhasıran “Müşteri”ye ait olacaktır.

13 “Müşteri”; www.fixplan.com.tr internet sitesini ve verilen hizmetleri yalnızca sitede belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanacağını; herhangi bir biçimde başka hiçbir amaç için kullanmayacağını; bu kuralın ihlal edilerek amaç dışı kullanım durumlarında tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını; böyle bir durumda “Fixplan”a sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul eder.

14 “Müşteri”; Fixplan, iştiraki şirketler ve ortak çalıma yürüttüğü tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri aksini bildirmediği sürece Fixplan, iştiraki şirketleri ve ortak çalışma yürüttüğü tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS ve sair iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.fixplan.com.tr internet sitesine iletmek yükümlülüğündedir.

15 “Müşteri”; bu maddede belirtilen yükümlülüklerinden bir veya birkaçını ihlal eder ise; “Fixplan”ın sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı doğacaktır. Bu ve benzeri ihlallerden kaynaklı tüm yasal sorumluluk “Müşteri”ye ait olup; “Fixplan” ın zararlarını talep hakkı saklıdır.

Fixplan’ın Hak ve Yükümlülükleri
1 “Fixplan”ın; her zaman için önceden haber vermeksizin “Müşteri”nin Müşteriliğini sona erdirme, “Müşteri”ye verilen hizmetleri sona erdirme ve bilgilerini silme hakkı bulunmaktadır.

2 “Fixplan”ın; “Müşteri”nin internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, siteye erişilen tarih ve saat, “Müşteri’”ye verilen hizmetler ve sair sistem bilgilerini toplama hakkı bulunmaktadır. Bu bilgiler yargı makamları veya resmi makamlar tarafından talep edildiğinde “Fixplan” tarafından ilgili makamlara verilebilecektir.

3 www.fixplan.com.tr internet sitesi üzerinden Müşteriler veya 3. kişiler tarafından içerikler yayınlanabilir. Bu içeriklerin tüm yasal sorumluluğu yayınlayana ait olup; “Fixplan”a sorumluluk yüklenemez.

4 “Fixplan”; www.fixplan.com.tr internet sitesi üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine bağlantı verebilir. Söz konusu bağlantılar vasıtasıyla erişilen web siteleri ve hizmetlere ilişkin “Fixplan”ın herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

5 “Fixplan”; Müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için Müşterilerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda bulunabilir, Müşterilerin site kullanım hareketlerinin kayıtları saklayabilir, Müşterilerin bu amaçla kişisel bilgilerini kullanabilir.

6 “Fixplan”; www.fixplan.com.tr internet sitesinin güvenliği için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almıştır. www.fixplan.com.tr internet sitesinden kaynaklanmayan tüm güvenlik ihlalleri nedeni ile Müşteriler ve 3. kişi zararlarında “Fixplan”ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

7 “Fixplan”; dilediği zaman www.fixplan.com.tr internet sitesinin içeriğini, dizaynını, kullanım şartlarını, verilen hizmetleri değiştirebilir, bir kısım hizmetleri sona erdirebilir veya internet sitesini kapatabilir.

8 “Fixplan”; işbu Müşterilik Sözleşmesi hüküm ve şartlarını dilediği zaman gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde Müşteriliği devam tüm Müşteriler bakımından hüküm ifade edecektir.

Gizlilik Yükümlülükleri
Gizlilik hükümleri yukarıda tarafların hak ve yükümlülükleri maddelerinde ve www.fixplan.com.tr internet sitesinin “Fixplan Bilgi Gizliliği ve Sistem Güvenliği Taahhütnamesi”nde gösterilmiştir. “Fixplan” Müşterilere ait bilgileri işbu düzenlemeler hilafına kullanmayacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları
www.fixplan.com.tr internet sitesinin alan adı, görselleri, verilen hizmetin özgünlüğü dahil fikri mülkiyet ve telif hakkı kapsamındaki tüm hakları münhasıran “Fixplan”a ait olup; “Müşteri” bu hakları ihlal edebilecek herhangi bir fiilde bulunmamayı; aksi takdirde tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

Sözleşme Değişiklikleri
“Fixplan”; tek taraflı olarak işbu sözleşmenin tamamını veya bir kısım hükümlerini dilediği zaman www.fixplan.com.tr internet sitesinde ilan ederek değiştirebilir. Değişiklik halinde mevcut tüm Müşteriler değişikliklere uymak yükümlülüğündedir.

Mücbir Sebepler
“Fixplan”; mevzuat ve yargı içtihadları ile mücbir sebep sayılan bir durumun ortaya çıkması halinde işbu sözleşme uyarınca yükümlülüklerini askıya alabilir; www.fixplan.com.tr internet sitesini ve bu site üzerinden verdiği hizmetleri durdurabilir. Mücbir sebebin “Fixplan” açısından makul sayılabilecek bir süreden daha fazla uzaması halinde “Fixplan” mücbir sebep nedeni ile işbu sözleşmeyi feshedebilir. Mücbir sebepten kaynaklı olarak “Fixplan” tarafından yükümlülüklerinin askıya alınması veya sözleşme feshi durumunda “Müşteri”nin herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır.

Uyuşmazlıkların Çözümü ve “Fixplan” kayıtlarının geçerliliği
İşbu sözleşmeden kaynaklı doğabilecek ihtilaflarda Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

“Müşteri” işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda www.fixplan.com.tr internet sitesi içeriği ve veri tabanında Müşteriye ilişkin tutulan bilgiler ile “Fixplan” in ticari, defter kayıt ve belgelerinin tek, münhasır,  kesin bağlayıcı delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Sözleşmenin Sona Ermesi – Feshi
İşbu sözleşme “Müşteri” veya “Fixplan” tarafından Müşteriliğin iptal edilmesi hallerinde sona erer.

“Fixplan”; “Müşteri”nin Müşteriliğini işbu sözleşme şartları ihlali nedeni ile tek taraflı olarak iptal edebilir; sözleşmeyi feshedebilir. Böyle bir durumda var ise “Fixplan” ayrıca ihlal nedeni ile zararlarını da “Müşteri”den talep edebilir.

Yürürlülük
İşbu sözleşme; “Müşteri”nin www.fixplan.com.tr adresinde bulunan sipariş formunu veya arıza bilgisini seçmesi ve işbu sözleşmeyi internet sitesi üzerinden okuması ve sözleme şartlarını kabul ederek gerekli onayı internet sitesi üzerinden vermesi ile yürürlüğe girmiştir.

 

FIXPLAN | TEKNİK SERVİS ONARIM HÜKÜM VE ŞARTLARI

1. İşbu sözleme Fixplan (NKS Biliim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Tic. Ltd. ti.) ile Müteri arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlemek maksadıyla düzenlenmitir.

2. Müteri, Fixplan’a teslim ettii ürün ve/veya ürünlerle alakalı olarak yapılacak ive ilemler hakkında tüm yetkinin ve ileyiin servisin yetkili uzman teknisyenlerince belirleneceini peinen kabul ve beyan eder.

3. Müteri, cihazı teslim ederken cihaza ilikin bilgileri ve cihaz üzerinde mevcut hasar bilgilerini doru ve eksiksiz olarak forma girdiini, cihazla birlikte SM kart teslim etmemesi gerektiini, telefonun ön ve arkasında bulunan koruma filmi ve benzeri (ekran filmi, koruma filmi, yapıtırma vs.) ürünlerin zarar görebileceini ve tekrar kullanılamaz hale gelebileceini, fotoraf/müzik/rehber gibi kiisel verilerinin silinebileceini bildiini, bu gibi durumlarda Fixplan’ın sorumlu olmadıını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Müteri, formu eksiksiz doldurarak arıza durumunu belirtmiolsa dahi bunun uzmanlık gerektiren bir inceleme ile tespit edilmesi gerektiinden hiçbir balayıcılıı olmadıını, Fixplan tarafından yapılan inceleme sonucu belirlenen arıza durumunun doru olduunu peinen kabul ve beyan eder.

5. Yapılan tamir sonucunda Fixplan tarafından deitirilen orijinal parçaların 1 (Bir) Yıl Garantisi bulunmaktadır. Müteri ürünün garanti süresinin belirlenmesi ya da sair hususlar için Fixplan tarafından talep edilmesi halinde bu formu ibraz edeceini peinen kabul ve beyan eder.

6. Ahize-hoparlör ilemlerinde toz ve kirlenmeye balı ses seviyesinde yaanan düler ve batarya ömrü ile ilgili problemler garanti dııdır. Sıvı temasına maruz kalmıcihazların kalıcı bir ekilde tamiri mümkün olmadıından, tamir ilemi gerçekleirse dahi, bu cihazlara garanti verilmez. Sıvı teması nedeniyle arızalanan cihazlar tamir ilemi balamadan tarafımıza bildirilmelidir, aksi taktirde müteri harcanan zaman ve emein bedeli olarak 65içilik ücreti tahsil edileceini peinen kabul ve beyan eder.

7. Müteri, Fixplan’ın onarımını yapacaı her ürünün fotorafının çekildiini bildiini, darbe itirazı olması durumunun deerlendirilmesinde öncelikle bu fotorafların referans alınacaını, ürün üzerinde görünür ya da görünmez fiziksel hataların tespitinde teknisyen raporunun esas alınacaını kabul eder.

8. Müteri ibu form üzerinde bilgisini vermedii veya ürün kabul aamasında yapılan fiziksel kontrollerde görünmesi mümkün olmayan ve teknisyen incelemesi ile ortaya çıkan fiziksel hatalarla alakalı kendisinin sorumlu olduunu kabul ve beyan eder.

9. Müteri, garanti kapsamında bulunan cihazların tamir sonrasında garanti kapsamı dıında kalabileceini bildiini, bu gibi durumlarda Fixplan’ın sorumlu olmadıını peinen kabul ve beyan eder.

10. Müteri, kendi onayı ile cihazı üzerinde Fixplan tarafından ilem ve onarım yapıldıktan sonra, cihazın eski arıza düzeyine getirilmesini talep edemeyeceini, bunun teknik olarak da mümkün olmadıını bildiini kabul ve beyan eder.

11. Müteri, cihaz üzerinde yapılan inceleme ve deerlendirmeler sonucu tespit edilen ek hasar ve onarılması zorunlu olan durumlar giderilmeden cihazın onarımının gerçekletirilemeyeceini bildiini, bu hasarların onarılmasına ve maliyetlerin yansıtılmasına peinen onay verdiini kabul ve beyan eder.

12. Müteri, cihaz kapalı ve çalımaz durumda teslim alınan ilemlerde, gerekli kontrollerin tam olarak salanamadıı için, tamiri gerçekleen parça dıındaki arızalardan Fixplan sorumlu olmadıını kabul ve beyan eder.

13. Müteri, Fixplan tarafından onarımı gerçekletirilerek ürünü teslim alması gerektiine ilikin bilginin kendisine verildii tarihten itibaren geçen 60 gün içinde cihazı teslim alması gerektiini, teslim atmadıı üründen Fixplan’ın sorumlu olmadıını bildiini kabul ve beyan eder.

14. Müteri, Fixplan’a kargo, nakliye veya posta yolu ile gönderdii ve servis hizmeti sonrası bu yollardan biri ile kendisine ulatırılmasını talep ettii cihazların taıma sırasında hasar, zarar ya da ziyan görmesi halinde Fixplan’ın hiçbir sorumluluu olmadıını kabul ve beyan eder.

15. Müteri, Fixplan’ın Yerinde Tamir hizmetinden faydalanarak giderilmesini talep ettii arızanın dıında bir arıza tespit edilmesi durumunda cihazı baka bir lokasyonda ya da Fixplan Merkez Ofisinde servis hizmeti verilmesinin gerekmesi halinde itiraz etmeyeceini, onarım kabul edilmedii taktirde harcanan zaman ve emein bedeli olarak 65içilik ücreti tahsil edileceini kabul ve beyan eder.

16. Fixplan Yerinde Tamir hizmeti alarak cihazı tamir edilen müteri, 48 saat içinde takılan parça ile ilgili problem olması durumunda, Fixplan’ın belirledii hizmet sınırları içinde, parçanın kontrolleri için tekrar yerinde hizmet alabilir. 48 saati geçen yerinde tamir hizmeti alan müteri, kargo/nakliye/posta yoluyla hizmet alan müteri ve ofiste hizmet almıtüm müteriler, Fixplan garanti kapsamı içinde olan cihazlarının tekrar kontrol ve onarımı için, cihazı Fixplan Merkez Ofisine getirilmeli ya da göndermelidir. Müteri bu konuda bilgilendirildiini kabul ve beyan eder.

17. Müteri, onarım için Fixplan’a teslim edilen cihazların tamir süresinin en fazla 20 igünü olduunu, hem yerinde tamir, hem kargo/nakliye/posta hem de ofise gelen tüm cihazların bu süre zarfında tamir edileceine dair bilgilendirildiini, tamiri gerçekletirilemeyen cihazların iadesinin yapılacaını kabul ve beyan eder.

18. Onarım için Fixplan’a teslim ettiiniz cihazların parçalarının deiimi halinde ilgili cihazların deien parçalarının tarafınıza iade edilmemesine, NKS Biliim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Tic. Ltd. ti tarafından imha ettirilmesine, hurdaya ayrılmasına, çevreye kazandırılmasına veya ihraç edilmesine ibu servis formu ile onay vermektesiniz. Söz konusu cihazların veya yedek parçaların Fixplan tarafından geçici olarak kendi stoklarına alınması da tarafınızca kabul edilmektedir.

19. Müteri, kullanıcı kaynaklı sorunların (Sıvı teması, çatlak ekran vs.), cihaz Fixplan’a bırakıldıktan sonra da devam edebilecei ve bu sebeple arızanın ilerleyebilecei konusunda bilgilendirildiini kabul ve beyan eder.

20. Müteri, ibu servis formunun üçüncü kiilerin eline geçmesinden dolayı meydana gelebilecek durumlardan ve sonuçlarından dolayı Fixplan’ın hiçbir sorumluluk taımaını kabul ve beyan eder.

Garanti Koşulları

Fixplan Türkiye Hizmet Garantisi

Fixplan Türkiye, tanımlanmış hizmetleri dahilinde %100 memnuniyet garantisi sunmaktadır.

Fixplan Türkiye hizmetlerinden isterseniz iyzico güvencesi altında kredi kartı ile online ödeme veya kredi kartı ile kapıda ödemeyi tercih ederek faydalanabilirsiniz.

Satın alınan hizmet kapsamında taahhüt ettiğimiz çözümü sunamamamız durumunda, aldığımız ücretin ilgili kısmı ya da tamamı hiçbir kesinti yapılmadan, ödeme tipinize bağlı olarak kredi kartınıza iade edilecektir. Ödemeniz sırasında bankaların tahsil etmiş olabileceği olası işlem ücretleri Fixplan Türkiye tarafından yapılacak iadeye dahil değildir.

İhtiyacınızı belirterek talep etmiş olduğunuz servis hizmeti kapsamında, tamir araçlarımızın içinde yapılan çalışma sırasında, ihtiyacın bu hizmetle karşılanamayacağının anlaşılması durumunda, teknik ekibimiz sizi ihtiyacınız olan hizmetler ve bunların maliyetleri konusunda bilgilendirecektir.

Ekibimiz tamir araçlarımızda yaptığı çalışma sonrasında dijital ortamda ya da basılı servis formu üzerinde imzalı onayınızı alarak çalışmayı sonlandıracaktır. Sonrasında dijital ortamda garanti formumuzu doldurduğunuz takdirde aldığınız hizmet için Fixplan Türkiye size yine dijital ortamda bir yıl geçerliliği olan bir mail formu gönderecektir. İmzalı onayınız bulunan sonuçlanmış hizmetlerimiz ile ilgili olası iptal ya da iade talepleriniz, ilgili kanun ve yönetmeliklerin belirlediği çerçevede ele alınacaktır.

İptal ve iade işlemleriniz için hafta içi saat 09:00 – 18:00 saatleri arasında 0312 400 0 444 numaralı müşteri hizmetleri hattımızdan bize ulaşarak talebinizi iletebilirsiniz.

 

FIXPLAN | TEKNİK SERVİS ONARIM HÜKÜM VE ŞARTLARI

1. İşbu sözleme Fixplan (NKS Biliim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Tic. Ltd. ti.) ile Müteri arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlemek maksadıyla düzenlenmitir.

2. Müteri, Fixplan’a teslim ettii ürün ve/veya ürünlerle alakalı olarak yapılacak ive ilemler hakkında tüm yetkinin ve ileyiin servisin yetkili uzman teknisyenlerince belirleneceini peinen kabul ve beyan eder.

3. Müteri, cihazı teslim ederken cihaza ilikin bilgileri ve cihaz üzerinde mevcut hasar bilgilerini doru ve eksiksiz olarak forma girdiini, cihazla birlikte SM kart teslim etmemesi gerektiini, telefonun ön ve arkasında bulunan koruma filmi ve benzeri (ekran filmi, koruma filmi, yapıtırma vs.) ürünlerin zarar görebileceini ve tekrar kullanılamaz hale gelebileceini, fotoraf/müzik/rehber gibi kiisel verilerinin silinebileceini bildiini, bu gibi durumlarda Fixplan’ın sorumlu olmadıını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Müteri, formu eksiksiz doldurarak arıza durumunu belirtmiolsa dahi bunun uzmanlık gerektiren bir inceleme ile tespit edilmesi gerektiinden hiçbir balayıcılıı olmadıını, Fixplan tarafından yapılan inceleme sonucu belirlenen arıza durumunun doru olduunu peinen kabul ve beyan eder.

5. Yapılan tamir sonucunda Fixplan tarafından deitirilen orijinal parçaların 1 (Bir) Yıl Garantisi bulunmaktadır. Müteri ürünün garanti süresinin belirlenmesi ya da sair hususlar için Fixplan tarafından talep edilmesi halinde bu formu ibraz edeceini peinen kabul ve beyan eder.

6. Ahize-hoparlör ilemlerinde toz ve kirlenmeye balı ses seviyesinde yaanan düler ve batarya ömrü ile ilgili problemler garanti dııdır. Sıvı temasına maruz kalmıcihazların kalıcı bir ekilde tamiri mümkün olmadıından, tamir ilemi gerçekleirse dahi, bu cihazlara garanti verilmez. Sıvı teması nedeniyle arızalanan cihazlar tamir ilemi balamadan tarafımıza bildirilmelidir, aksi taktirde müteri harcanan zaman ve emein bedeli olarak 65içilik ücreti tahsil edileceini peinen kabul ve beyan eder.

7. Müteri, Fixplan’ın onarımını yapacaı her ürünün fotorafının çekildiini bildiini, darbe itirazı olması durumunun deerlendirilmesinde öncelikle bu fotorafların referans alınacaını, ürün üzerinde görünür ya da görünmez fiziksel hataların tespitinde teknisyen raporunun esas alınacaını kabul eder.

8. Müteri ibu form üzerinde bilgisini vermedii veya ürün kabul aamasında yapılan fiziksel kontrollerde görünmesi mümkün olmayan ve teknisyen incelemesi ile ortaya çıkan fiziksel hatalarla alakalı kendisinin sorumlu olduunu kabul ve beyan eder.

9. Müteri, garanti kapsamında bulunan cihazların tamir sonrasında garanti kapsamı dıında kalabileceini bildiini, bu gibi durumlarda Fixplan’ın sorumlu olmadıını peinen kabul ve beyan eder.

10. Müteri, kendi onayı ile cihazı üzerinde Fixplan tarafından ilem ve onarım yapıldıktan sonra, cihazın eski arıza düzeyine getirilmesini talep edemeyeceini, bunun teknik olarak da mümkün olmadıını bildiini kabul ve beyan eder.

11. Müteri, cihaz üzerinde yapılan inceleme ve deerlendirmeler sonucu tespit edilen ek hasar ve onarılması zorunlu olan durumlar giderilmeden cihazın onarımının gerçekletirilemeyeceini bildiini, bu hasarların onarılmasına ve maliyetlerin yansıtılmasına peinen onay verdiini kabul ve beyan eder.

12. Müteri, cihaz kapalı ve çalımaz durumda teslim alınan ilemlerde, gerekli kontrollerin tam olarak salanamadıı için, tamiri gerçekleen parça dıındaki arızalardan Fixplan sorumlu olmadıını kabul ve beyan eder.

13. Müteri, Fixplan tarafından onarımı gerçekletirilerek ürünü teslim alması gerektiine ilikin bilginin kendisine verildii tarihten itibaren geçen 60 gün içinde cihazı teslim alması gerektiini, teslim atmadıı üründen Fixplan’ın sorumlu olmadıını bildiini kabul ve beyan eder.

14. Müteri, Fixplan’a kargo, nakliye veya posta yolu ile gönderdii ve servis hizmeti sonrası bu yollardan biri ile kendisine ulatırılmasını talep ettii cihazların taıma sırasında hasar, zarar ya da ziyan görmesi halinde Fixplan’ın hiçbir sorumluluu olmadıını kabul ve beyan eder.

15. Müteri, Fixplan’ın Yerinde Tamir hizmetinden faydalanarak giderilmesini talep ettii arızanın dıında bir arıza tespit edilmesi durumunda cihazı baka bir lokasyonda ya da Fixplan Merkez Ofisinde servis hizmeti verilmesinin gerekmesi halinde itiraz etmeyeceini, onarım kabul edilmedii taktirde harcanan zaman ve emein bedeli olarak 65içilik ücreti tahsil edileceini kabul ve beyan eder.

16. Fixplan Yerinde Tamir hizmeti alarak cihazı tamir edilen müteri, 48 saat içinde takılan parça ile ilgili problem olması durumunda, Fixplan’ın belirledii hizmet sınırları içinde, parçanın kontrolleri için tekrar yerinde hizmet alabilir. 48 saati geçen yerinde tamir hizmeti alan müteri, kargo/nakliye/posta yoluyla hizmet alan müteri ve ofiste hizmet almıtüm müteriler, Fixplan garanti kapsamı içinde olan cihazlarının tekrar kontrol ve onarımı için, cihazı Fixplan Merkez Ofisine getirilmeli ya da göndermelidir. Müteri bu konuda bilgilendirildiini kabul ve beyan eder.

17. Müteri, onarım için Fixplan’a teslim edilen cihazların tamir süresinin en fazla 20 igünü olduunu, hem yerinde tamir, hem kargo/nakliye/posta hem de ofise gelen tüm cihazların bu süre zarfında tamir edileceine dair bilgilendirildiini, tamiri gerçekletirilemeyen cihazların iadesinin yapılacaını kabul ve beyan eder.

18. Onarım için Fixplan’a teslim ettiiniz cihazların parçalarının deiimi halinde ilgili cihazların deien parçalarının tarafınıza iade edilmemesine, NKS Biliim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Tic. Ltd. ti tarafından imha ettirilmesine, hurdaya ayrılmasına, çevreye kazandırılmasına veya ihraç edilmesine ibu servis formu ile onay vermektesiniz. Söz konusu cihazların veya yedek parçaların Fixplan tarafından geçici olarak kendi stoklarına alınması da tarafınızca kabul edilmektedir.

19. Müteri, kullanıcı kaynaklı sorunların (Sıvı teması, çatlak ekran vs.), cihaz Fixplan’a bırakıldıktan sonra da devam edebilecei ve bu sebeple arızanın ilerleyebilecei konusunda bilgilendirildiini kabul ve beyan eder.

20. Müteri, ibu servis formunun üçüncü kiilerin eline geçmesinden dolayı meydana gelebilecek durumlardan ve sonuçlarından dolayı Fixplan’ın hiçbir sorumluluk taımaını kabul ve beyan eder.